Waarom een doelgroepanalyse?

Het nut van doelgroep onderzoek

De merkdoelgroepen zijn de mensen die in contact komen met het merk, wanneer, hoe en op welke manier dan ook. Een bedrijf heeft interne en externe doelgroepen. Vaak wordt er vanuit gegaan dat de belangrijkste doelgroep de klanten/consumenten zijn (extern). Echter zijn ook de medewerkers van groot belang (intern) omdat zij de identiteit naar buiten dragen. Zij moeten het gaan leven, uitdragen en ambassadeurs worden van je merk. Dus de stip aan de horizon is voor hen des te belangrijk. Maar ook toeleveranciers of tussenpersonen mogen niet vergeten worden en vragen soms een andere merkbenadering. Daarom is het nuttig een doelgroeponderzoek te doen. Zijn de doelgroepen bepaald dan is het belangrijk te bepalen hoe te communiceren. Wordt er gecommuniceerd vanuit de onderneming of vanuit het hoofdmerk? Per doelgroep kan dat verschillen. Zo kun je richting je toeleveranciers communiceren vanuit de onderneming en richting de klanten vanuit het hoofdmerk. De interne en externe doelgroepen staan niet altijd los van elkaar en kunnen overlappen.

Hoe doen we dat?

Wie zijn je klanten? Hoe gedragen zij zich? Wat lezen ze? Wat rijden ze? Zien ze je staan? Waar zouden ze op googelen? Waarom zouden ze voor je (merk) moeten kiezen? We onderzoeken waarom klanten voor je merk moeten kiezen. We gaan met ze in gesprek om informatie te achterhalen en een goed beeld te krijgen. Het levert veel waardevolle informatie op en leert ons wie je doelgroep daadwerkelijk is.

Wat levert doelgroep onderzoek op?

  • Helpt je ontdekken: Wie je klanten zijn
  • Wat hun doelen en frustraties zijn
  • Waar ze hun tijd doorbrengen
  • Wanneer ze het meest actief of beschikbaar zijn
  • Waarom ze bepaalde beslissingen nemen
  • Hoe ze omgaan met je producten of diensten

De vier stappen naar een sterk merk

We hebben een methode ontwikkeld om sterke merken te maken en bewaken. Sterke merken hebben een sterke basis. Onze aanpak werkt voor startups en voor bestaande merken die willen vernieuwen. We onderzoeken eerst, bepalen dan een strategie, ontwerpen vanuit de essentie en vertellen het daarna aan de wereld. Door te luisteren naar jou, je mensen en je publiek maken we menselijke merken waarvan je kunt houden. Want merken zijn net mensen.

Benieuwd hoe we jouw doelgroep onderzoeken?

Werk maken van je merk?