Kleine lettertjes

Dorus & Mannes vinden het leuk dat je de website bezoekt. Wij besteden veel aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Dorus & Mannes behoudt zich het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site en de benodigde software te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Dorus & Mannes sluit aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van deze website;
  • het gebruik van informatie van deze website.

Auteursrecht

Auteursrechtelijk beschermde teksten op deze site mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming van Dorus & Mannes of de eventuele opdrachtgever van de tekstproductie.

Externe links

Deze site bevat links naar externe websites. Dorus & Mannes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Deze sites kennen een eigen disclaimer, waarnaar wij bij deze verwijzen.

Meten is weten

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Onjuistheden

Dorus & Mannes stelt het op prijs als onjuistheden op de site worden gemeld. Deze kunnen net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening worden doorgegeven via hallo@dorusenmannes.nl.

Daarvoor onze dank!

Terug naar home