Identiteit voor merken een cruciale factor van succes.

paulPaul Moers
  1434458216paulmoers

  Onbewust wordt iedereen gestuurd.

  Merken vormen een belangrijk deel van onze samenleving. Waar we ook zijn en wat we ook doen, we worden geconfronteerd met merken. Veel mensen beweren dat ze volledig onafhankelijke keuzes maken en zich niet door merken laten leiden. Die mensen hebben het echter goed mis want ze zijn immers wel te vinden in bijvoorbeeld een Aldi en doen boodschappen in hun Opel en stoppen die boodschappen vervolgens in zo’n stevige tas van Albert Heijn. Thuisgekomen gaat de maaltijd in een magnetron van Miele en komen de restjes terecht in een koelkast van Bauknecht. Ondertussen luisteren ze naar muziek op hun iPhone en chatten ze nog even via Facebook. Zo kun je nog wel even doorgaan. Het zijn allemaal confrontaties met merken, en die confrontaties gaan de hele dag door. Consumenten worden bewust maar vooral onbewust continu richting een merk gestuurd, dus vaak zonder dat ze het in de gaten hebben. Het merk is blijkbaar een unieke constructie.

  Niet voor de communicatieafdeling

  Een merk is echter geen doel op zich, maar een middel om de consument goed te kunnen bereiken. Hoe steviger een merk staat des te meer het de consument zal aanspreken. Uiteindelijk leidt dit tot een duurzame positie van het merk. Door merken wint een organisatie namelijk immers vertrouwen, koopbereidheid en vooral loyaliteit.

  Bovendien blijkt uit onderzoek dat organisaties met een sterk merk veel meer geld onder aan de streep overhouden dan organisaties zonder of met een zwak merk.

  Het is daarom ook belangrijk dat een merk goed wordt neergezet. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig te zijn. Veel organisaties hebben hun merk onvoldoende professioneel gebouwd en geborgd. Dat heeft ook te maken met het feit dat de verantwoordelijkheid voor het merk vaak bij de communicatieafdeling wordt gelegd. Dit is echter een strategische denkfout. Een merk is een complexe constructie waarvoor niet alleen veel ervaring, maar vooral ook strategisch inzicht is vereist. Strategisch inzicht kun je van een communicatieafdeling echter moeilijk verwachten. Zo’n afdeling kan pas excelleren wanneer het merk is neergezet en de communicatie ter hand moet worden genomen.

  Overschatting van de competenties van een communicatieafdeling leidt tot merken die niet stevig genoeg zijn neergezet.

  De boodschap komt dan onvoldoende over en dat betekent dat er veel geld wordt weggegooid. Het groeipotentieel van het merk wordt daarmee dan ook tekort gedaan.& Het is aangetoond dat organisaties met sterke merken veel meer omzet en winst maken. Het lijkt dus meer dan verstandig om altijd naar een zo sterk mogelijk merk te streven.

  Identiteit als fundament voor het merk

  Een cruciale factor die vaak vergeten wordt, is de identiteit van het merk. De identiteit is echter het fundament waarop je het merk bouwt. Het merk schiet bij het ontbreken van een identiteit alle kanten uit. De merkwaarden vertegenwoordigen verschillende identiteiten. Daardoor wordt de consistentie van het merk vaak erg slecht. Zeker bij organisatiemerken blijkt de identiteit van het merk (zo die er al is) vaak helemaal niet aan te sluiten bij de identiteit van de organisatie. Daarmee laten ze grote kansen liggen. Kijk bijvoorbeeld naar grote organisaties zoals kabelbedrijven. De externe communicatie laat een vriendelijke en warme partij zien die belooft dat je probleemloos kunt internetten. De praktijk blijkt echter volkomen anders. Problemen worden niet opgelost en de bereikbaarheid in geval van klachten is bedroevend. De wijze waarop je vervolgens te woord gestaan wordt, valt ook al ernstig tegen. Er is dus een totale mismatch tussen de wijze waarop de organisatie naar buiten treedt en hoe de organisatie werkelijk is.

  Het DNA van de interne organisatie komt niet overeen met wat ze naar buiten toe probeert uit te stralen.

  Hier wordt al snel duidelijk dat je niet iets kunt roepen wat je niet bent. Daarom is het vaststellen van de eigen identiteit zo noodzakelijk. Dit vaststellen dient op een professionele manier te gebeuren; pas dan kun je een goed merk bouwen.

  Samen de identiteit van uw organisatie vaststellen?

  Wij gaan graag met u om tafel. 
  Bel 024 82 00 777
  of Maak vrijblijvend een afspraak

  paulPaul Moers

   More blogs